Jako wiodący hodowca nasion warzyw, Bejo stale poszukuje nowych innowacyjnych metod. Nasz dział badawczy i hodowlany nieustannie pracuje nad tworzeniem nowych odmian. Najnowocześniejsze techniki czyszczenia i obróbki a także najnowocześniejszy sprzęt dają pewność że nasi klienci otrzymają nasiona wyłącznie najlepszej jakości. Bejo wprowadza innowację także na innych polach działalności włączając w to zaprawy nasienne. Aktualnie Bejo z dumą prezentuje nową zaprawę nasienną w całości spełniającą wymogi zrównoważonego rozwoju.

Zaprawa nasienna zapewnia lepszą ochronę w początkowej fazie wzrostu. Dodatkowymi zaletami są: gładsza powierzchnia poprawiająca komfort siewu oraz możliwość nadania nasionom barwy aby były lepiej widoczne w glebie.  

Bejo prowadziło poszukiwania formuły zaprawy nasiennej w całości złożonej z naturalnych składników spełniającą wymogi bardziej zrównoważonej dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że zaprawa rozkłada się całkowicie w glebie. Dodatkowo, nowa zaprawa ma znacznie krótszy czas schnięcia: dla nasion standardowych został on zredukowany z 15 do 5 minut. Skrócenie czasu schnięcia oznacza mniejsze zużycie energii a to przekłada się na zmniejszenie wpływu na środowisko. Oczekujemy że krótszy czas suszenia nasion wpłynie korzystnie na energię nasion. Dzieje się tak dzięki wyższej przepuszczalności wilgoci.

Wprowadzanie będzie odbywało się etapami. Nowa zaprawa jest już stosowana w burakach. Po fazie intensywnych prób spodziewamy się wprowadzenia do takich gatunków jak: marchew, cebula i szpinak. 
Płynna zaprawa zyskała pełną akceptację SKAL i spełnia wymogi zapraw stosowanych w produkcji ekologicznej. Przygotowania do wprowadzenia nowej zaprawy do asortymentu nasion ekologicznych również się rozpoczęły. Spodziewamy się wprowadzenia w 2019 roku. Do tego czasu nasiona ekologiczne będą pokryte wyróżniającym się kolorem.