Asystent Hodowcy

MIEJSCE PRACY: Stacja hodowlano-doświadczalna, Kawęczyn 52A, 96-516 Szymanów gm. Teresin koło Sochaczewa.

CEL STANOWISKA
Wspomaganie hodowców w opracowywaniu konkurencyjnych odmian ogórka w taki sposób, aby działy produkcji nasion i sprzedaży otrzymały jakościowy produkt.

ZNACZENIE STANOWISKA 

Asystent wykonuje następujące czynności: 

Przy odpowiedzialności hodowcy przygotowuje w zespole międzynarodowe projekty hodowlane, tak aby powstała odmiana o pożądanych cechach. Obejmuje to między innymi:

 • dostarczanie hodowcy danych wejściowych (dane hodowlane, informacje z literatury) w celu stworzenia programu hodowlanego aby uzyskać pożądaną odmianę;
 • przyczynianie się do propozycji odnośnie planu krzyżowania opartego na składzie genetycznym, pokrewieństwa, cechach roślin itp.;
 • doradzanie hodowcy w zakresie podziału pracy, budżetowania, ram czasowych, lokalizacji, kraju itp. w odniesieniu do programu hodowlanego;
 • konsultowanie się z przedstawicielami handlowymi, produkcją nasion i badaniami w celu osiągnięcia postępu w projektach hodowlanych w celu uzyskania koordynacji i wglądu w rozwój produktu, rozwój rynku, możliwości produkcji, chorób itp.;
 • na polecenie hodowcy lub z własnej inicjatywy rejestrowanie spostrzeżeń, ustaleń, wyników i wniosków.

• W zespole z hodowcą tworzenie programów hodowlanych w taki sposób, aby wybrane rośliny spełniały kryteria celu hodowlanego i dostępna była wystarczająca ilość nasion o odpowiedniej jakości. Obejmuje to między innymi:

 • samodzielne tworzenie i przeprowadzanie prób polowych;
 • wraz z zespołem ocenianie czystości odmiany (linie macierzyste) na podstawie materiału wyjściowego;
 • po ustaleniu celu projektu hodowlanego dalszy samodzielny wybór odmian i / lub linii rodzicielskich;
 • wraz z zespołem ocenianie prób polowych - także za granicą - oraz prawidłowe i przejrzyste rejestrowanie danych oceny;
 • wraz z hodowcami ocenianie i interpretowanie danych z pola testowego.

• Oprócz wyżej wymienionych obszarów zadań będą niezależnie wykonywane różne (wspierające) działania takie jak:

 • Po ocenie danych z pola testowego przetwarzanie danych w komputerze.
 • Przeprowadzanie kontroli materiału kwitnącego podczas sezonu wegetacyjnego.
 • Wykonywanie krzyżowań i / lub samozapyleń zgodnie z planem uprawy nasion ustalonym przez hodowcę.
 • Udzielanie instrukcji technicznych opiekunom upraw
 • Sprawdzanie rozwoju sytuacji w tej dziedzinie poprzez studia literatury, seminaria i targi itp.

 

WYMAGANIA

• Wykształcenie wyższe ogrodnicze lub rolnicze i praktyka w zawodzie

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

• Umiejętność przedstawiania pracownikom działu ds. hodowli i sprzedaży prezentacji na temat wyników testów i obserwacji

• Znajomość genetyki na poziomie szkoły wyższej

• Biegłe posługiwanie się komputerem (excel, power point)

• Lojalność

• Orientacja na wynik

• Umiejętności współpracy w zespole 

 

OFERUJEMY

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i pracę w międzynarodowym środowisku

• Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe

• Rozwój w dziedzinie hodowli roślin

Oferty prosimy kierować do 31.10.2020 na adres g.pastuszka@bejo.pl. Proszę o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".