Poprzez hybrydyzację firma Bejo osiągnęła silną pozycję na rynku odmian buraków ćwikłowych, oferując odmiany o doskonałym wyrównaniu. W ofercie znajduje się szereg odmian o różnym przeznaczeniu, mogących spełnić wymagania wielu różnych rynków na świecie.