Ekologiczny

Późny, bardzo plenny mieszaniec o kulistych główkach, które w zależności od zagęszczenia, mogą osiągnąć ciężar kilku kg. Doskonały surowiec dla przemysłu do mrożenia.

Okres wegetacji
90
Obsada w tyś. szt. na ha
50-60

Kalendarz upraw

Uprawa w gruncie

    Uprawa w gruncie