Centrum Polski to pokaźny rejon uprawy ogórka. Koncentracja zakładów przetwórczych, rynków hurtowych, a także tradycje kulinarne inicjują uprawę tego ważnego warzywa. Firma Bejo jako światowy hodowca nowych odmian wsłuchuje się w potrzeby producentów jak i konsumentów. Doświadczenie głównego hodowcy oraz ścisła współpraca przedstawicieli regionalnych z grupami zainteresowanych tym gatunkiem owocują wyłonieniem świetnych odmian. Miło nam zaprezentować reportaż z plantacji Pana Karola Wojtczaka zlokalizowanej w Józefowie k. Witoni. Wsłuchując się w ten materiał usłyszycie Państwo ważne informacje, a szczególnie najważniejsze podsumowanie producenta, który powie która  to odmiana jest numerem 1 i dlaczego.

Paweł Bednarek