Aby dać roślinom mocniejszy start, zespoły badawcze Bejo opracowały innowacyjną formułę wzbogacającą nasiona B-Mox®. B-Mox® opiera się na nowej technologii, która sprawia, że ​​nasiona są mocniejsze, stymulując wzrost na najwcześniejszym etapie.

Ciągłe innowacje są naszym celem i głównym napędem do wzrostu. Jedną z ostatnich nowości jest nowa formuła wzmacniająca nasiona B-MOX®. Oparta na nowej technologii formuła B-MOX® wzmacnia energię kiełkowania nasiona, stymuluje wzrost w najwcześniejszej fazie oraz poprawia wigor roślin. Podczas całego okresu wzrostu rośliny wykazują się lepszą tolerancją na stres i lepszą zdrowotnością ogólną, co jest spowodowane lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym.

Formuła B-MOX® została specjalnie opracowana dla potrzeb rolnictwa nowoczesnego, poprzez silną roślinę mniej wrażliwą na warunki stresowe. Dzięki temu producenci mogą ograniczyć ochronę, a to oznacza że B-MOX® jest również bardzo obiecujący dla produkcji ekologicznej. Aktualnie opracowano metodę B-MOX® dla marchwi i pietruszki korzeniowej, ale jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni na potencjalne wyniki w innych gatunkach.

B-MOX® pomaga w redukcji ryzyka uprawy podczas newralgicznych, pierwszych tygodni uprawy oraz wykazuje dobroczynne działanie podczas późniejszych okresów suszy i chłodu. Czego rezultatem jest zauważalny wzrost plonu handlowego w porównaniu do upraw z nasion nieulepszanych. 15 procentowa zwyżka plonu handlowego w gatunkach takich jak marchew i pietruszka korzeniowa nie jest niczym wyjątkowym.

  • Daje większą energię siewkom
  • Stymuluje wzrost w najwcześniejszej fazie wzrostu
  • Polepsza wigor roślin
  • Pomaga zwiększyć tolerancję na stres i ogólną zdrowotność roślin
  • Poprawia wyrównanie i ujednolicenie plonu
  • Przyczynia się do zwiększenia intensywności walorów smakowych
  • B-MOX® jest niezwykle obiecujący dla produkcji ekologicznej

       Prowadzi to do:

  • Obniżenia ryzyka produkcji
  • Zmniejszenia konieczności zastosowania ochrony roślin
  • Wyższego plonu i zwiększenia plonu handlowego

B-MOX® jest aktualnie dostępny dla marchwi i pietruszki korzeniowej