W Bejo każdego dnia odgrywamy fundamentalną rolę w produkcji warzyw. Rozumiemy wartość zdrowej gleby i zasobów naturalnych i wierzymy w dbałość o nie. Wiemy, jak ważny jest zrównoważony rozwój, aby zaspokoić nasze potrzeby w zakresie produkcji żywności dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Kierując się badaniami, Bejo od lat angażuje się w stosowanie zabiegów niechemicznych. Dążymy do znalezienia innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań w naszych procesach oraz do odkrywania technik, które stymulują wewnętrzną moc nasion. W ten sposób staramy się zapewnić producentom najlepszy materiał wyjściowy do silnych i zdrowych upraw, które zapewnią niezawodne i zrównoważone zbiory.

W miarę rozwoju poczuliśmy potrzebę przeglądu naszych form produktów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, będziemy pozycjonować nasze nasiona Bejo Naturally Cleaned and Coated (NCC)-Nasiona czyszczone i zaprawiane naturalnie (wcześniej znane jako nasiona nie zaprawiane chemicznie) jako nasz produkt podstawowy. Poczyniono znaczne wysiłki, aby opracować metody czyszczenia w sposób naturalny i zapewnić ochronę bez użycia środków chemicznych. To sprawia, że ten wysokiej jakości produkt nadaje się do wszystkich systemów upraw bez lub z minimalnym użyciem środków ochrony roślin.

Bejo utrzyma w swojej ofercie nasiona zaprawiane chemicznie dla klientów jeśli jest to dozwolone i tylko na specjalne zamówienie.  Zaprawianie chemiczne tworzy powłokę która zawiera minimalną ilość środków ochrony roślin i służy do ochrony siewki przed owadami i/lub grzybami w glebie. Powłoki te pozwalają producentom na zużycie około 90% mniej środków ochrony roślin w pierwszych tygodniach po wschodach, w porównaniu z ochroną w formie doglebowej lub opryskiem. Nasiona te oferujemy jako nasiona Bejo Cleaned and Coated – Nasiona Czyszczone i Zaprawiane (CC). Nasiona CC są, podobnie jak nasiona NCC, również naturalnie oczyszczane, ale do zapraw dodaje się chemiczne środki ochrony roślin.

Podsumowując będziemy mieć w ofercie także Bejo Nasiona Ekologiczne-Bejo Organic Seed (OS), które są uprawiane metodami ekologicznymi, naturalnie czyszczone i zaprawiane, zgodnie z wymogami jednostek certyfikujących.

NOWE NAZEWNICTWO

CHARAKTERYSTYKA

POPRZEDNIE NAZEWNICTWO

Bejo Naturalnie Czyszczone i Zaprawiane (NCC)

  • tradycyjnie uprawiane
  • naturalnie czyszczone i zaprawiane
  • nie zawierają substancji chemicznych

Nasiona nie zaprawiane chemicznie (NCT)

Bejo nasiona czyszczone i zaprawiane (CC)

  • tradycyjnie uprawiane
  • naturalnie czyszczone
  • zaprawiane chemicznie

Zaprawiane podstawowo (BC)

Bejo Nasiona Ekologiczne (OS)

  • ekologicznie uprawiane
  • naturalnie czyszczone i zaprawiane
  • zgodne z wymogami jednostek certyfikujących

Ekologiczne

Wszystkie rodzaje produktu mogą być dodatkowo poddane procesom takim jak inkrustacja, otoczkowanie, powlekanie, podkiełkowanie i B-Mox®.

Wszystkie nasiona Bejo to produkty najwyższej jakości, które przeszły wysoce zaawansowane procesy testowania, czyszczenia, określenia wielkości, kalibracji i zaprawiania.