Świat stoi przed obliczem wielkiego kryzysu zdrowia publicznego i choroby „Coronavirus 2019” powodowanej przez wirus “SARS-CoV-2”, która obecnie została uznana przez WHO za pandemię. ISF przyłącza się do światowej społeczności wspierającej działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

ISF wierzy że stabilność świata w dobie kryzysu opiera się na pewnych filarach, a jednym z nich jest bezpieczeństwo żywnościowe.

Nasiona są początkowym punktem produkcji żywności. Rolnicy na całym świecie aby produkować zdrową żywność, polegają na dostępie do wysokiej jakości nasion. Nasiona są produktem rolniczym, którego wymiana jest prowadzona na poziomie globalnym a światowy obrót nimi w ostatnich 15-20 latach wzrósł znacząco. Dlatego aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w dobie kryzysu niezbędnym jest aby zabezpieczyć niezakłócony obrót materiałem nasiennym.

Na dzień dzisiejszy nie ma na świecie kraju, który mógłby samodzielnie w pełni zapewnić dostęp producentom rolnym do materiału nasiennego gatunków i odmian, na które zgłaszają oni zapotrzebowanie. Obecnie firmy nasienne produkują materiał w różnych krajach na całym świecie tak aby minimalizować zagrożenie wystąpienia sytuacji kiedy w jednej z lokalizacji dochodzi do niepowodzenia np. z przyczyn złych warunków pogodowych. Poprzez wykorzystanie optymalnych lokalizacji do produkcji nasiennej, odpowiedniego czasu zbioru oraz dostępności do specjalistów, producenci nasion zapewniają stały i bezpieczny dostęp rolnikom do wysokiej jakości nasion na całym świecie.

Dlatego zamknięcie granic lub nawet tymczasowe zaburzenia w międzynarodowym handlu nasionami mogą spowodować znaczące problemy i zaburzenia w łańcuchu dostaw nasion. Marzec i Kwiecień są miesiącami krytycznymi wysiewu roślin jarych (kukurydza, słonecznik, soja, rzepak jary, pszenica jara, jęczmień jary, warzywa w uprawie polowej) na półkuli północnej oraz roślin ozimych na półkuli południowej.

Jeśli rolnicy nie wykorzystają tego czasu i nie wysieją na czas roślin z powodu braku nasion, w konsekwencji może to silnie wpłynąć na dostępność i zapasy żywności oraz paszy w drugiej połowie roku. Była by to sytuacja, na którą nie możemy sobie pozwolić w dobie tak niestabilnych czasów.

ISF apeluje do rządów, aby nie utrudniać obrotu nasionami i nie wprowadzać restrykcji na międzynarodowy handel materiałem nasiennym. Firmy nasienne podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zaangażowanych w produkcję i transport nasion.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez European Food Safety Authority (EFSA), Center for Disease Control and Prevention (CDC) oraz Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), nie ma obecnie dowodów na to że żywność w tym nasiona mogą być wektorem rozprzestrzeniającym wirus COVID-19. Przenoszenie wirusa jest możliwe poprzez powierzchnie bezpośrednio skażone infekcjami (droga kropelkowa). Jednak jest to wyłącznie możliwe w przypadku krótkiego czasu od skażenia, coronawirus ma krótki okres żywotności w otwartym środowisku.

W skrócie ze względu na słabą żywotność coronawirusa na powierzchni różnych przedmiotów, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo jego przeniesienia z produktów lub opakowań, które transportowane są przez okres wielu dni a nawet tygodni w temperaturze otoczenia. Wirus jest głównie przenoszony z osoby na osobę – drogą kropelkową kiedy osoby: kichają, kaszlą lub bezpośrednio wydychają cząstki wirusa.

Sektor nasienny liczy na wsparcie władz w zapewnieniu niezakłóconego obrotu materiałem nasiennym w czasie kryzysu. Pozostajemy wierni naszej wizji świata, w którym możliwy jest dostęp do wysokiej jakości nasion dla wszystkich zaangażowanych w bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważone rolnictwo.

 

Michael Keller

Sekretarz Generalny ISF

Światowa Federacja Nasienna