W sobotę 1 lipca Międzynarodowa Komisja ds. Mączniaka dla UE (IBEB-EU) oficjalnie zidentyfikowała trzy nowe rasy mączniaka występujące w sałacie, Bl: 38EU, BI: 39EU i BI: 40EU. Testy przeprowadzone na odmianach sałaty Bejo wykazały, że prawie wszystkie nasze komercyjne odmiany z odpornością na Bl:16-37EU są również odporne na Bl:16-40EU. Od teraz opis BI:29-40EU jest nowym oznaczeniem dla odmian odpornych.

Mączniak rzekomy (Bremia lactucae), jest jedną z najbardziej niszczycielskich chorób sałaty. Dlatego ważne jest, aby producenci mieli do dyspozycji  odporne odmiany sałaty. Bremia jest bardzo zmienna genetycznie, co wyjaśnia, dlaczego w tym roku wykryto trzy nowe rasy.

Występowanie nowych ras można podsumować następująco: BI: 38EU występowało częściej w Europie Południowej, BI: 39EU częściej w Europie Północnej, a BI: 40EU przeważało w całej Europie.

Rasy BI 16-28EU nie zostały zidentyfikowane w ostatnich latach i nie są już uważane przez IBEB (Międzynarodowa Komisja ds. Mączniaka dla UE) za wymagane. W związku z tym zmieniona zostaje deklaracja odporności z BI:16-37EU na BI:29-40EU dla odmian odpornych.

Ilona Claassen, młodszy kierownik ds. uprawy sałaty w Bejo, mówi: „Pomimo zidentyfikowania trzech nowych ras Bremia, prawie wszystkie nasze obecne odmiany są odporne na nowe rasy mączniaka. Jesteśmy przekonani, że będziemy dostarczać naszym producentom niezawodne odmiany sałaty, które zapewnią zdrowe i bezpieczne plony. Będziemy kontynuować prace hodowlane w kierunku uzyskania jak najlepszej odporności na mączniaka w nowych odmianach sałaty. Oczywiście oprócz odporności na mączniaka, kładziemy nacisk na jakość oraz odporności na inne ważne patogeny”.

"Jesteśmy przekonani, że będziemy dostarczać naszym producentom niezawodne odmiany sałaty, które zapewnią zdrowe i bezpieczne plony."

Ilona Claassen
Młodszy kierownik ds. uprawy sałaty w Bejo

IBEB podkreśla, że chociaż firmy hodowlane zaopatrują producentów w odporne odmiany sałaty, nie stanowi to gwarancji ochrony przed infekcjami mączniakiem. Aby chronić uprawy i zapobiegać pojawianiu się nowych ras, potrzebne jest zintegrowane podejście obejmujące środki prewencyjne, właściwe stosowanie ochrony chemicznej i wybór odpornych odmian. Jest to ważne, patrząc na liczbę zidentyfikowanych ras w tym roku.

Nasi lokalni przedstawiciele mogą udzielić więcej informacji na temat naszego asortymentu sałat i aktualnych odporności. Dla każdej odmiany nowy pakiet odporności jest zawarty na naszej stronie internetowej.