Pszczelarze w Bejo starają się hodować rodziny najwyższej jakości i utrzymywać zdrową populację pszczół. Pszczoły są głównymi zapylaczami w uprawach nasiennych firmy, zapewniają zapylenie 80% upraw. Roztocza Varroa stanowią ogromne zagrożenie dla owadów. Dlatego badania i selekcja mające na celu promowanie zdrowia pszczół mają kluczowe znaczenie - mówi pszczelarz Bejo Bram Vroegop.

Pszczoły są mistrzami zapylania, podkreśla Vroegop; jeśli je stracimy, będziemy mieli duży problem. Powodem, dla którego owady są tak skuteczne, jest to, że można je rozmieszczać w dużych ilościach w kontrolowany sposób. Każdy ul, który pszczelarz umieszcza w szklarni lub na polu, zawiera rój liczący od 20 000 do 40 000 osobników. „Zdrowie pszczół jest bardzo ważne” - mówi. „Rodzina musi być w szczytowej formie. Pszczoły nieomylnie wyczuwają, kiedy kwiaty są gotowe do zapylenia. A silny rój decyduje o stopniu zapylenia ”.

SILNE ROJE

Bejo ma ponad 15 000 rodzin pszczelich na całym świecie, z czego 1200 w Holandii. Każda rodzina składa się z królowej, od 20 000 do 40 000 robotnic i 500 trutniów. Królowa składa jaja, a trutnie są tam tylko po to, by ją zapłodnić. Robotnice, które żyją tylko sześć tygodni, zapylają. Badania i selekcja pszczół koncentruje się głównie na odporności na roztocza Varroa, głównej przyczynie śmiertelności pszczół, mówi Vroegop. „Aby utrzymać populację pszczół tak zdrową, jak to tylko możliwe, wybieramy najsilniejsze rodziny i wykorzystujemy je do dalszej hodowli. W Bejo nie tylko ulepszamy uprawy warzyw, ale także roje pszczół”.

Wybierając rodziny, hodowcy zwracają uwagę na cztery cechy: zdolność poszukiwania pokarmu, skłonność do rójki, zachowania higieniczne (jak dobrze pszczoły radzą sobie z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób) oraz czynności zapobiegające przenoszeniu warrozy (VSH) oraz odporność na roztocza warrozy. „Hodujemy własne matki z naszych najlepszych rodzin, dzięki czemu otrzymujemy bardzo zdrowe i żywotne roje zapewniające optymalne zapylenia” - mówi Vroegop. „W naszych badaniach sprawdzamy również możliwości wykorzystania żywienia i ulepszamy techniki pszczelarskie aby uzyskać jak najsilniejsze rodziny”.

ZAPYLANIE CEBULOWYCH

W przypadku zapylania w szklarni specjalista ds. upraw określa, kiedy należy wprowadzić pszczoły - często jest to okres kwitnienia od 10% do 20% roślin. Decyduje również o zakończeniu zapylania. Liczba potrzebnych uli zależy od wielkości szklarni. Zachowanie w locie jest stale monitorowane.

Cebulowe zapyla się od początku czerwca do połowy lipca; ul może pozostać w szklarni przez trzy do czterech tygodni. Łąki kwietne sieje się poza szklarniami, aby pszczoły mogły w pełni zregenerować się po zapyleniu. „Zapylanie osłabia kolonie” - wyjaśnia Vroegop. „Ważne jest, aby dać owadom szansę na regenerację sił po wyjściu ze szklarni. W razie potrzeby dokarmiamy je wodą z cukrem ”. Każdego wieczoru pszczoły wracają do szklarni. Tam oczyszczają się przed następnym dniem. Zapobiega to zapylaniu obcym pyłkiem z łąk kwiatowych - mówi pszczelarz. „Pszczoły to bardzo higieniczne stworzenia. Dlatego ważne jest, abyśmy również pracowali w higieniczny sposób ”.

Pszczelarze Bejo biorą udział w badaniach nad roztoczami Varroa prowadzonymi przez Uniwersytet Nauk Stosowanych Inholland, Uniwersytet Nauk Stosowanych Van Hall Larensteina i fundację Arista Bee Research. „W tym projekcie badawczym szukamy markera genetycznego, pozwalającego na sprawdzenie, czy rodzina jest odporna na roztocza Varroa” - mówi Vroegop.