Rośnie popyt na zdrową żywność produkowaną zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki, w tym na owoce i warzywa. Jednak hodowcy na całym świecie stają przed wieloma wyzwaniami. Jest coraz mniej dobrej ziemi rolniczej, wody i surowców. W wielu miejscach zmiany klimatyczne powodują zmniejszenie stabilności warunków hodowli. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ szacuje, że nawet 40% światowych plonów marnuje się z powodu chorób i działania szkodników. Aby prowadzić zrównoważoną produkcję i zapewnić większe bezpieczeństwo upraw, profesjonalni hodowcy potrzebują płodów, które w trudnych warunkach pozostaną zdrowe. Wszystko zaczyna się od silnych odmian i silnych nasion. W ciągu ostatnich kilku dekad firma Bejo wprowadziła liczne innowacje w zakresie hodowli warzyw oraz produkcji i kondycjonowania nasion. Wciąż widzimy wiele możliwości dalszego rozwoju. 

Produkcja nasion 
Firmy hodowlane, takie jak Bejo, stale szukają sposobów poprawy właściwości zdrowotnych roślin. Czynimy postępy w tworzeniu nowych odmian charakteryzujących się lepszą odpornością na suszę oraz na niektóre choroby i szkodniki. (Patrz artykuł „Badanie naturalnej odporności w uprawach warzyw nigdy się nie kończy”.) 
Jednak nawet kiedy hodowcy mają dostęp do silnych, odpornych na choroby odmian, wciąż ogromne znaczenie ma jakość nasion. Zdrowsze uprawy rozpoczynają się od zdrowych nasion.
Pierwszym z głównych czynników mających wpływ na jakość jest metoda produkcji nasion. Firma Bejo ma stanowiska hodowlane w różnych częściach świata. Mamy zatem możliwość wytwarzania zdrowych, żywotnych nasion w najlepszych warunkach klimatycznych przy jednoczesnym ograniczeniu zagrożeń, takich jak niesprzyjające warunki atmosferyczne i choroby. 
Nasze stanowiska produkcyjne spełniają surowe wymogi, co gwarantuje jakość i zdrowie roślin. Korzystamy też z wsparcia konsultantów ds. upraw i naukowców. 

Badanie warunków produkcji 
Nasi badacze zajmujący się produkcją nasion analizują czynniki środowiskowe wpływające na jakość nasion. Na przykład interesujemy się epidemiologią — nauką o rozwoju chorób i inwazji pasożytniczej oraz ich rozprzestrzenianiu się poprzez nasiona. Znajomość wroga daje lepsze warunki do podjęcia walki. Ponadto analizujemy optymalne odległości sadzenia dla zapewnienia jednolitych, krótszych okresów kwitnienia prowadzących do bardziej jednolitego dojrzewania i wielkości nasion. W połączeniu z optymalnym czasem i metodami zbioru daje to możliwość zbierania jednolitych plonów.
Udało nam się na przykład lepiej poznać drogi zarażenia roślin i nasion bakterią Xanthomonas. Innowacyjne metody wykrywania pozwalają nam szybko na miejscu odkryć patogen, nawet kiedy gołym okiem nie są widoczne żadne objawy. Daje nam to więcej możliwości kontroli w procesie produkcyjnym. Aby wytworzyć wysokiej jakości nasiona wybieramy linie rodzicielskie wytwarzające dobry pyłek i prowadzimy badania mające na celu określenie idealnego czasu zapylania. Prowadzimy również szerokie badania naukowe nad rolą naturalnych zapylaczy pełnioną przez pszczoły i inne owady. (Patrz artykuł „Pszczoły i Bejo: naturalni partnerzy w produkcji nasion”).

Technologia produkcji nasion na rzecz uzyskania produktu lepszej jakości
Po zakończeniu produkcji dokładnie badamy i udoskonalamy nasiona oraz poddajemy je dalszemu kondycjonowaniu w naszym Zakładzie Technologii Produkcji Nasion w holenderskim Warmenhuizen. 

Badania i zdrowie nasion 
Każda partia nasion przechodzi średnio 25 badań. Przyglądamy się takim właściwościom jak czystość, zawartość wilgoci, liczba jednakowych roślin (w przypadku szkółek) i zdolność kiełkowania. Badamy je również pod kątem infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, o których wiadomo, że przenoszą się przez nasiona. 

Analiza DNA i obrazowanie wielospektralne 
Nowa technologia daje nam jeszcze więcej sposobów udoskonalania procesu kondycjonowania nasion. Obecnie wykorzystujemy analizę DNA do zbierania dokładnych danych o patogenach. Eksperymentujemy teraz z nowatorskimi metodami doboru najlepszych nasion za pomocą promieniowania rentgenowskiego i obrazowania wielospektralnego. Wiążemy duże nadzieje ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, chociaż rozwój tych technologii jest jeszcze w początkowym stadium. 

Czyszczenie i kondycjonowanie nasion 
Analizowanie przychodzących partii nasion pozwala nam określić, które techniki czyszczenia i zaprawiania trzeba będzie zastosować. Na przykład nasiona szparagów są stosunkowo duże, a nasiona selera zwyczajnego – bardzo małe. Nasiona buraka są naturalnie bardzo chropowate, a kapusty – gładkie. Takie czynniki mają wpływ na sposób kondycjonowania i udoskonalania nasion.  

Z samej definicji jakość i odporność należą do dwóch różnych światów. Sensem naszej pracy jest ich połączenie. Wymaga to wiele cierpliwości i poświęcenia w procesie hodowli.

Theo van der Horst

Dezynfekcja nasion 
Różne metody zaprawiania nasion oznaczają, że hodowcy mogą liczyć na dobre kiełkowanie i zdrowe, jednolite plony. Firma Bejo stosuje wiele dostępnych metod zaprawiania nasion, aby zwiększyć ich wartość dla hodowców. Jedną z nich jest dezynfekcja. Zainwestowaliśmy w zaawansowane metody, takie jak zaprawianie gorącą wodą i oczyszczanie parowe, które pozwalają nam zagwarantować zdrowie oferowanych przez nas nasion. Szkodliwe bakterie i grzyby nie mają szans. 
Metody zaprawiania są różne dla poszczególnych gatunków, a nawet odmian, i zależą od tego, gdzie nasiona będą używane.  Podatność na niektóre choroby zmienia się w zależności od regionu geograficznego, różne są też przepisy dotyczące zdrowia roślin. 
Również w tym obszarze technologia się rozwija. Bacznie przyglądamy się innowacjom oferującym nowe sposoby poprawy zdrowia nasion. Przykładowo duży potencjał mają dezynfekcja plazmowa i ozonowa, jako przyjazne dla środowiska przyszłościowe metody fizyczne.

Udoskonalanie nasion 
Aby zagwarantować szybkie kiełkowanie i jednolity wzrost roślin, stosuje się technologię uwadniania nasion. Uwadnianie to zaawansowana technika, w ramach której aktywuje się, a następnie zatrzymuje proces porastania nasion. Prowadzone latami w naszych laboratoriach prace badawczo-rozwojowe doprowadziły do stworzenia B-Mox – formuły udoskonalania nasion, która zwiększa zalety używania nasion uwodnionych. Metoda B-Mox zapewnia wzmocnienie roślin w pierwszym etapie wzrostu, a tym samym zmniejszenie ryzyka hodowcy w początkowej fazie hodowli, kiedy roślina jest bardzo delikatna, a także zwiększenie odporności roślin na stres przez cały okres wzrostu. B-Mox to metoda zrównoważona, idealna dla rolnictwa ekologicznego. 

Powlekanie  
Powlekanie roślin również dostarcza hodowcom wartości dodanej. Przede wszystkim przetwarzanie jednakowo powleczonych nasion przez maszyny siewne jest łatwiejsze, łatwiej też je dostrzec w rozsadniku. Do powlekania możemy dodać substancje chroniące wrażliwe rośliny kiełkujące przed chorobami i szkodnikami w glebie, co pomaga przezwyciężyć takie problemy jak zgorzel. Powłoka grzybobójcza zmniejsza nawet o 90% potrzebę stosowania środków ochrony roślin na polu. Sprzedajemy również nasiona powlekane niepoddawane obróbce chemicznej. Jest to rozwiązanie niezwykle ekologiczne. 
Ciężko pracujemy nad innowacjami również w tej dziedzinie. Na przykład szukamy sposobów zastosowania powlekania jako alternatywy dla chemicznych środków ochrony roślin. Badamy wykorzystanie do powlekania nowych biologicznych materiałów ochrony roślin i stymulatorów wzrostu. W 2019 r. firma Bejo wyprodukowała powłokę składającą się całkowicie z materiałów naturalnych ulegających rozkładowi w glebie. 

Dzisiaj i za 50 lat 
Celem firmy Bejo jest przyczynienie się do tego, by produkcja żywności była bardziej zrównoważona. W przypadku hodowli roślin zaczyna się ona od nasion i odmian. Stale poszukujemy zdrowszych sposobów produkcji nasion i lepszych metod ich udoskonalania i zaprawiania w celu uzyskania jak najlepszych produktów. Stosujemy innowacje, które sprawiają, że hodowcy otrzymują produkt o wartości dodanej. Współpracując z partnerami naszego łańcucha dostaw, staramy się sprawić, by produkcja była zrównoważona i zwiększała bezpieczeństwo plonów. Chodzi o to, by profesjonalni hodowcy mogli zbierać plony, na które składają się smaczne, zdrowe warzywa – teraz i za 50 lat. 

- Poznawanie przyrody nie kończy się nigdy -