Późny berlikumer o okresie wegetacji 120 dni. Bardzo wysoki plon. Mocne ulistnienie z wysoką zdrowotnością. Wysoka tolerancja na pękanie. Możliwość długiego przechowywania. Przeznaczenie do przemysłu na soki i mrożenie.

Zawartość suchej masy w%
9,3
Norma siewu w mln. szt. na ha
0,7-1,2
Przechowywanie
tak
kształt / typ
Berlikumer
Okres wegetacji
120
IR
Ad / Ar / Cc

Kalendarz upraw

Uprawa w gruncie