Hybrydyzacja którą zastosowała firma Bejo w hodowli odmian pomidorów gruntowych otworzyła nowe możliwości w uprawie. Poprawiła się znacznie niezawodność plonowania, odporność na choroby oraz jakość plonów. Część programu hodowlanego realizowana jest w Polsce. Ma to na celu otrzymanie odmian przydatnych do uprawy również w naszych warunkach. Plonem ostatnich lat jest całkowicie nowa generacja odmian w których połączono jakość i wyrównanie owoców z odpornością na choroby najczęściej występujące na naszych polach.