Sałata krucha (lodowa) przeznaczona do uprawy w terminach późnowiosennych, letnich i wczesnojesiennych. Główki wyrównane, kuliste, lekko spłaszczone z ładnym spodem. Wysoki plon dużych i ciężkich główek. Bujne ulistnienie o doskonałej zdrowotności.

Waga (kg)
0,9
Okres uprawy
lato
Okres uprawy
jesień
Kształt
kulistospłaszczony
Obsada w tyś. szt. na ha
70
HR
Bl:16-37EU / Nr:0

Kalendarz upraw

Uprawa w gruncie